เมนู 1
เมนู 2
เมนู 3
เมนู 4
เมนู 5
เมนู 6

188/62 : เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง ขอข้อมูลและเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมรับการประเมินอำเภอ(D-RTI Team)และทีมผู้ก่อการดี(Merit Maker) อำเภอบึงโขงหลง
18 กรกฏาคม 2562 14:08   ประกาศทั่วไป   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง    อ่าน 420  

ขอข้อมูลและเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมรับการประเมินผลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนระดับอำเภอ(D-RTI Team)และทีมผู้ก่อการดี(Merit Maker) อำเภอบึงโขงหลง
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายข่าว

ขึ้นด้านบน