วัฒนธรรมองค์กร
“อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าไปดูถูกใคร ใส่ใจในหน้าที่ มีความเสียสละ"

ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม
ผู้บริหาร
สาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง
นายสมพาน โคตรธารินทร์
สาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง

Copyright@2015 รพ.สต.โพธิ์หมากแข้ง
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.006 วินาที

ขึ้นด้านบน