เมนู 1
เมนู 2
เมนู 3
เมนู 4
เมนู 5
เมนู 6

ITA:EB26/2562
  27 มีนาคม 2562 07:49    คุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง    อ่าน 951  


EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

1. คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือ การบริการประชาชน (เลือกมา 1 การบริการประชาชน)   ประกอบด้วย

    1.1 ประเภทงานบริการ

    1.2 ขั้นตอน

    1.3 ระยะเวลาที่ใช้

   - กระบวนงานรับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (คบส.)

   - คู่มือรับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (คบส.)

   - กระบวนงานบริการผู้ป่วยนอก 

   - กระบวนงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

   - กระบวนงาน

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน