เมนู 1
เมนู 2
เมนู 3
เมนู 4
เมนู 5
เมนู 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
13 พ.ค. 62  70/62 : เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เชิญประชุมเตรียมงาน
7 พ.ค. 62  69/62 : เชิญประชุมประจำเดือนข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด
2 พ.ค. 62  68/62 : เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง เรื่อง การถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
3 เม.ย. 62  67/62 : เชิญประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒
29 มี.ค. 62  66/62 : รายงานการประชุมคณะข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง
29 มี.ค. 62  65/62 : ประกาศแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ สำหรับบุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง
29 มี.ค. 62  64/62 : ประกาศแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ สำหรับบุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง
29 มี.ค. 62  63/62 : รายงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง ไตรมาสที่ 2
29 มี.ค. 62  62/62 : แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง
29 มี.ค. 62  61/62 : บันทึกขออนุญาตนำเผยแพร่แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง

ข่าวประกาศทั้งหมด

วัฒนธรรมองค์กร
“อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าไปดูถูกใคร ใส่ใจในหน้าที่ มีความเสียสละ"

บทความ

อ่านทั้งหมด
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ
ผู้บริหาร
สาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง
นายสมพาน โคตรธารินทร์
สาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง
ลิงค์ Banner
เมนู 1
นโยบายผู้บริหาร
ITA2562EB01
ITA2562EB02
ITA2562EB03
ITA2562EB04
ITA2562EB05
ITA2562EB06
ITA2562EB07
ITA2562EB08
ITA2562EB09
ITA2562EB10
ITA2562EB11
ITA2562EB12
ITA2562EB13
ITA2562EB14
ITA2562EB15
ITA2562EB16
ITA2562EB17
ITA2562EB18
ITA2562EB19
ITA2562EB20
ITA2562EB21
ITA2562EB22
ITA2562EB23
ITA2562EB24
ITA2562EB25
ITA2562EB26
เว็บหน่วยงาน
เมนู 2
เมนู 1

Copyright@2015 สสอ.บึงโขงหลง
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 1.973 วินาที

ขึ้นด้านบน