เมนู 1
เมนู 2
เมนู 3
เมนู 4
เมนู 5
เมนู 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
17 ธ.ค. 62  195/62 : ITA:EB04/2563 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
17 ธ.ค. 62  194/62 : ITA:EB03/2563 EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
17 ธ.ค. 62  193/62 : ITA:EB01/2563 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
17 ธ.ค. 62  192/62 : ITA:EB 02/2563 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
17 ธ.ค. 62  191/62 : รายงานสรุปผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี 2562และแบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
17 ธ.ค. 62  190/62 : รายงานสรุปผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี 2562และแบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
19 ส.ค. 62  189/62 : ประชาสัมพันธ์การส่งรายชื่อพ่อตัวอย่าง งานวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562
18 ก.ค. 62  188/62 : เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง ขอข้อมูลและเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมรับการประเมินอำเภอ(D-RTI Team)และทีมผู้ก่อการดี(Merit Maker) อำเภอบึงโขงหลง
4 ก.ค. 62  187/62 : ข่าวประชาสัมพันธ์ การออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 10/2562 ในวาระพิเศษฯ
28 มิ.ย. 62  186/62 : แบบ ปค. 5 สสอ.บึงโขงหลง แก้ไข

ข่าวประกาศทั้งหมด

วัฒนธรรมองค์กร
“อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าไปดูถูกใคร ใส่ใจในหน้าที่ มีความเสียสละ"

บทความ

อ่านทั้งหมด
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ
ผู้บริหาร
สาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง
นายสมพาน โคตรธารินทร์
สาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง
ลิงค์ Banner
เมนู 1
นโยบายผู้บริหาร
ITA:EB01/2563
ITA:EB02/2563
ITA:EB03/2563
ITA:EB04/2563
ITA:EB05/2563
ITA:EB06/2563
ITA:EB07/2563
ITA:EB08/2563
ITA:EB09/2563
ITA:EB10/2563
ITA:EB11/2563
ITA:EB12/2563
ITA:EB13/2563
ITA:EB14/2563
ITA:EB15/2563
ITA:EB16/2563
ITA:EB17/2563
ITA:EB18/2563
ITA:EB19/2563
ITA:EB20/2563
ITA:EB21/2563
ITA:EB22/2563
ITA:EB23/2563
ITA:EB24/2563
ITA:EB25/2563
ITA:EB26/2563
เว็บหน่วยงาน
เมนู 2
เมนู 1

Copyright@2015 สสอ.บึงโขงหลง
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.013 วินาที

ขึ้นด้านบน